کوهگشت دِز دره

ارسال شده در تاریخ ۲۰ فروردین ۱۳۹۵ توسط مهدی گلی طبری

کوهگشت دز دره به روایت تصویر

سرپرست برنامه:سونیا ستایش

راهنما:حسین حسن پور

با تشکر از عکاسان خوش ذوق:فرشاد یوسف تبار محسن خانجانزاده حسین حسن پور فاطمه کردیان ،فاطمه ضیاپور ودیگر دوستان حاضر در برنامه 🙂

 

 

ارسال دیدگاه مسدود شده است.