خرو نرو(خیرونرو -خارو نهرو) ،سنگده پل سفید

ارسال شده در تاریخ ۷ خرداد ۱۳۹۵ توسط مهدی گلی طبری

سرپرست:سهیلا سمیعی

راهنما : اقای سفیدگر

عکاسان:آرمین ارجمندیان ،رویا اکبرزاده، فاطمه ضیاپور، اکرم صادقی-فرزاد میرزاجانی

 

ارسال دیدگاه مسدود شده است.