قله قدمگاه،چال میش شورآب

ارسال شده در تاریخ ۲۷ خرداد ۱۳۹۵ توسط مهدی گلی طبری

سرپرست :سونیا ستایش

راهنما:محسن آرام نژاد

عکس: مهدی گلی طبری

ارسال دیدگاه مسدود شده است.