قله خرونرو ،روستای سنگده

ارسال شده در تاریخ ۴ تیر ۱۳۹۵ توسط مهدی گلی طبری

سرپرست:سهیلا سمیعی

راهنما:محسن آرام نژاد

عکاس :آرمین ارجمندیان

 

 

ارسال دیدگاه مسدود شده است.