درباره ما

تاریخچه ی گروه کوهنوردی بامدادان بابلسر
این گروه از سال ۱۳۷۸ به صورت خانوادگی با نام بامدادان شروع به فعالیت کرد . اولین صعود این گروه به قله ی منگل و به ارتفاع ۱۹۱۰ متر بوده است . سرپرستی این گروه را در طول این دو سال ، آقای مهدی نبی بخش به عهده داشته است.

این گروه از سال ۱۳۸۰ به همراه هیئت کوهنوردی بابلسر به کار خود ادامه داد و همکاریش با هیئت موجب ترقی و فعال شدن این رشته در بابلسر شد و افراد زیادی جذب کوهنوردی شدند.

اکثر اعضای هیئت کوهنوردی بابلسر ، عضو گروه بامدادان می باشند.

در سال ۱۳۸۶ گروه بامدادان به صورت مسقل و حرفه ای به کار خود ادامه داد و اعضای این گروه توانستند با صعود های موفقیت آمیز ، نام خود و گروه خود را با افتخار در ارتفاعات رفیع ، فریاد زدند.

ارسال دیدگاه مسدود شده است.