۲۰. ۰۳. ۱۳۹۵
خاموش
SONY DSC

نمارستاق دشت دریوک

سرپرست:هدایت رسولی نژاد راهنما:حسین حسن پور عکاسان فاطمه ضیاپور هدایت رسولی نژاد مهدی گلی طبری

ادامه مطلب ...
۱۴. ۰۳. ۱۳۹۵
photo_2016-06-06_22-55-15

ناظر کوچک ،روستای کلا

سرپرست:مهدی گلی طبری راهنما :محسن آرام نژاد عکاسان :آرمین ارجمندیان فرزداد میرزاجانی ؛مهدی گلی طبری      

ادامه مطلب ...
۰۷. ۰۳. ۱۳۹۵
خاموش
photo_2016-05-31_00-05-35

خرو نرو(خیرونرو -خارو نهرو) ،سنگده پل سفید

سرپرست:سهیلا سمیعی راهنما : اقای سفیدگر عکاسان:آرمین ارجمندیان ،رویا اکبرزاده، فاطمه ضیاپور، اکرم صادقی-فرزاد میرزاجانی  

ادامه مطلب ...
۳۱. ۰۲. ۱۳۹۵
خاموش
photo_2016-05-31_14-46-42

کیجابوربه فیلبند

سرپرست :سونیا ستایش عکاسان :آرمین ارجمندیان ،علیرضا بردیار  

ادامه مطلب ...
۲۴. ۰۲. ۱۳۹۵
خاموش
SONY DSC

کوهگشت سرخیل،پل سفید

سرپرست:سونیا ستایش راهنما:مهدی گلی طبری عکاسان :فاطمه ضیاپور،مهدی گلی طبری    

ادامه مطلب ...
۱۷. ۰۲. ۱۳۹۵
خاموش
SONY DSC

قله شاه معلم،گیلان،ماسوله

سرپرست :محسن آرام نژاد راهنما:مهدی گلی طبری عکاسان :آرمین ارجمندیان ،مهدی گلی طبری  

ادامه مطلب ...
Pages:«1234567...28»